Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirlik Hizmetleri

Şirketimizce, yabancı uyruklu yatırımcılarımızın vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden tabi olacağı esasların belirlenmesine ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.

Bu amaçla, ilgili kişinin Türkiye’de hizmet yükümlülüğünün başladığı dönem itibarı ile edinilen bilgiler ışığında kendisinin ve ailesinin çalışma ve oturma izinleri için başvuru hazırlıkları yapılmakta ve Gelir Vergisi Kanunu ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerine istinaden mükellefiyeti belirlenmekte ve ileriye dönük iş planı yapılmaktadır.

Konusunda uzman personelimiz tarafından yabancı yatırımcılarımızın vergisi beyannameleri de düzenlenmektedir.