GAYRİMENKUL YATIRIM SÜRECİ

GAYRİMENKUL YATIRIM SÜRECİ

Gayrimenkul alım süreci hem satıcı hemde alıcı için özel önem taşımakta olduğu için çok iyi analiz edilmelidir. 

Yatırım İçin Çalışma Kararları

• Hedeflerin Belirlenmesi
• Hedeflerin Analizi
• Pazar Analizi

Ön Çalışma

• Pazar bilgisinin toplanması
• Değer katıcıların tespiti
• SWOT analizi
• İlk fiyat tespiti
• İlk yapılandırma
• Finansman analizi
• İşlem vergileri yükü
• Çıkış yükleri / yolları

Özel İnceleme

• DD sürecindeki iç ve dış kaynakların (Pazar,vergi, hukuk, finansal, teknik) koordinasyonu
• Gayrimenkul mali durumu ve olası kiracıların/alıcıların analizi
• Finansal model/iş planı/çıkış stratejisi
• Gayrimenkul değerlemesi/NAV çalışması

Pazarlıklar

• Fiyat ve duyarlılık analizi
• Alım-satım sözleşmesi taslağı
• Pazarlık stratejisi
• Zamanlama konuları
• Vergi ile ilgili garantiler/kabuller
• Ticari konular
• Satıcı ve alıcının vergisel yükleri

Yatırımın Yapılması

• İşlem sonrası hizmetler
• İş planının ve çıkış
• Stratejisinin uygulanması
• Birleşme ve diğer hukuki işlemler
• Yeniden finansman
• Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği
• Sürekli vergi danışmanlığı